Interinitats i IRPF

Si ets interí o interina, probablement t'ha passat, o et passa, que a partir del mes de setembre l'IRPF que t'apliquen a la nòmina experimenta una pujada ben important. A què es deu, això?

La Conselleria disposa d'una aplicació informàtica que calcula quin és el percentatge d'IRPF. L'objectiu és que a l'hora de fer la declaració de la renda no et surti ni a pagar ni a retornar.

Aquest percentatge es calcula d'acord amb la situació personal i familiar (càrregues familiars...) i la previsió dels ingressos anuals, per anys naturals, de gener a desembre. Aquest és el procés:

  1. Quan comença l'any natural, el gener, la Conselleria preveu nòmines fins al mes d'agost, ja que els nomenaments acabaran, com a tard, el 31 d'agost. L'aplicació calcula un percentatge determinat, ja que només coneix les retribucions que es rebran fins a final d'estiu com a tard.
  2. Si el setembre hi ha un nou nomenament, la previsió d'ingressos anuals que fa la Conselleria canvia substancialment i, per tant, ha d'adequar el percentatge de la retenció. Això vol dir que a part de l'augment del percentatge que correspon fa un augment addicional per compensar que el percentatge retingut fins al mes d'agost era més baix del que corresponia, d'acord amb la nova previsió d'ingressos anuals.
  3. Aquesta nova retenció es manté o pot fins i tot augmentar fins al mes de desembre.
  4. El mes de gener l'IRPF torna a abaixar i es reinicia el procés.

Com pots minimitzar aquesta pujada?

Per això, pots sol·licitar un augment de la retenció mensual a partir del gener, de manera que en arribar al setembre, la apujada no sigui tan grossa.

Com a referència, la retenció habitual, per una persona que acaba de començar, a jornada completa, oscil·la entre el 16 i el 18%

  • Càlcul IRPF: Si vols tenir l'import exacte que t'interessa, ho pots calcular al web de l'Agència Tributària. Des d'aquest web, pots treure el formulari per sol·licitar el canvi d'IRPF d'acord amb el càlcul de l'Agència Tributària.
  • Canvi d'IRPF: ho pots fer mitjançant el formulari de la Conselleria.
  • Canviar la teva situació personal i familiar: també ho pots fer amb el model 145.
  • Canviar l'IBAN: ho pots fer mitjançant el formulari de la Conselleria.