Interinitats 2024-25.

Interinitats 24 25

Tota la informació sobre les interinitats

Com foren les interinitats 2023-24

Canvi d'opcions (illes i tipus de jornada)  per al curs 24-25

Tràmit canvi d'illes i de tipus de jornada
del 16 (a les 10:01) al 22 (a les 9:59) de juliol
termini conclòs

  • Només per canviar illes i tipus de jornada.
  • No es poden canviar especialitats ni funcions.
  • En els procediments ordinaris i en els urgents es poden posar places de qualsevol illa i jornada, independentment de les nostres opcions.
  • En el procediment extraordinari telemàtic d'aplicació immediatament després del procediment ordinari de substitucions (nou tràmit setmanal de participació obligatòria) i en el procediment extraordinari de contacte directe (les telefonades i correus electrònics habituals) estarem obligats a seleccionar totes les places d'acord a les nostres opcions.