Reducció per a majors de 55 anys

Termini
fins dia 20 de març

Model de sol·licitud
word
pdf

Requisits

Haver complert 55 anys fins 31 de desembre del curs en que vulguis gaudir de la reducció.

Presentació

A la secretaria del centre de destinacio per la qual es sol·licita.

Modalitats

Modalitat A

Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol (la reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions també implica una reducció proporcional de la quota dels drets passius i de l’haver regulador per al càlcul de la pensió de jubilació), i substitució d’un període lectiu setmanal del meu horari per altres activitats en el centre.

Modalitat B

Substitució de períodes lectius per altres activitats en el centre i/o reducció de períodes complementaris del meu horari sense pèrdua de retribucions, amb aquesta distribució:

  • 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva)
  • 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL)
  • 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre

Pel que fa a les incorporacions al mes de setembre al centre educatiu, s'ha d'intentar aplicar aquesta reducció. Si per raons d’organització del centre no és possible, s'ha de compensar amb CHL al principi o al final de la jornada laboral.

Normativa

  • Instruccions sobre l'horari general dels centres, dels alumnes i dels professors