Comité Salut Laboral 21 març 2023

A continuació la informació més rellevant de la reunió del Comitè de Salut Laboral:

Punt 4 del punt del ordre del dia sobre vigilants d'àrees marines i l'aplicació de l'article 68.15 del conveni col·lectiu de l'IBANAT: Tots els treballadors que puguin esser susceptibles de patir un risc per la seva salut o integritat física es determina que la unitat mínima de feina serà de dos treballadors. En cas de discrepància serà el CSSL qui ho determinarà.

S'ha acordat a la comissió que es demanarà a la tècnica del servei de prevenció d'Eivissa que faci una avaluació i informe corresponent per ratificar les recomanacions del tècnic de prevenció de l'IBANAT i del tècnic de servei de prevenció Balear Vasco de Quiroga i del comitè de salut Laboral que aquest lloc de feina la unitat mínima de feina serà de dos treballadors. Si n'hi ha altre dubte a altres llocs de treball o feines concretes es podrà consultar amb es servei de prevenció Balear per mitjà del tècnic de l'IBANAT responsable de la feina.

Llegeix més...

Nous supòsits en els quals es podran fer hores extres

Al BOIB núm. 17 del 9 de febrer de 2021 s’han publicat un Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen els nous supòsits pels quals el personal de l’IBANAT podran fer hores extraordinàries.

Els nous supòsits són els següents:

  1. Personal amb tasques de direcció i execució en emergències.
  2. Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d’incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l’entitat, retribuïts en relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d’horari especial i de perillositat, d’acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

L’IBANAT demana al Parlament que reconegui la categoria de bomber forestal

signatures ibanat

El Comitè d’empresa de l’IBANAT demana als grups parlamentaris que reconeguin la categoria de bomber forestal.

Avui han lliurat signatures al parlament mitjançant les quals reclamen la categoria professional de bomber forestal amb el seu codi associat de Classificació Nacional d’Ocupació, CNO 5932.

 

Pàgina 1 de 2