A la sessió del passat 24 de febrer de la Mesa Sectorial de Serveis Generals s’aprovà la proposta de crear 15 llocs d’auxiliar administratiu i 7 d’ordenança per a diferents centres d’educació secundària de les Illes.

L’STEI Intersindical va votar a favor de la creació d’aquests llocs, però va recordar a l’Administració que el dia 17 de maig de 2019 el Consell de Govern aprovà la creació de 46 llocs d’auxiliar administratiu adscrits a 92 centres d’educació d’infantil i primària (CEIP) amb el compromís de dotar-les en tres anys. Dos anys i mig més tard encara no ho estan. És a dir, que tot va quedar en paper banyat, i que avui en dia aquests 92 centres encara no tenen personal de suport administratiu.

La cosa és més greu si es contrasta amb el que passa quan el Consell de Govern acorda crear llocs de cap de departament i de servei de lliure designació. La pràctica totalitat d’aquests llocs de feina es doten i es cobreixen en qüestió de setmanes. A l’hora de col·locar funcionaris afins, l’agilitat del GOIB és exemplar.