Administració Local

Ofertes d'ocupació pública personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 20 de juny de 2018 que aprova els exercicis i els temaris pels quals s'han de regir les proves selectives per a l'ingrés a les escales, subescales, classes i especialitats de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2016 i 2017.

Consell Insular d'Eivissa, borsa de DUI (personal laboral)

El BOIB núm. 76, de 21 de juny, publica les bases específiques per a la creació d’una borsa de DUI, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 2 de juliol inclòs

Miquel Gelabert demana a Maria Salom que dimiteixi

IMG 20180514 113409 HHT petita

Arran de la polèmica forçada per la delegada del Govern espanyol a les Illes Balears –que ha tornat a qüestionar els acords de carrera professional a les administracions de les illes, seguint la deriva recentralitzadora del seu partit a Madrid– el secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha demanat avui a Maria Salom que dimiteixi.

Per al sindicat de les Illes, el Govern espanyol fa ingerència en el dret a la negociació col·lectiva a les administracions de les Illes Balears. Aquesta ingerència no se cenyeix a l’àmbit de la carrera professional de les diferents administracions. De fet, mesures com els acords de “millora” que signen els sindicats espanyols amb el Ministeri d’Administracions Públiques limiten la cobertura de places i la convocatòria d’oposicions.

Llegeix més...