Administració Local

Pitada davant la seu del Consell de Mallorca

pitada

Ha tingut lloc una concentració davant la seu del Consell de Mallorca, al carrer de Paiau Reial, per reclamar la recuperació del crèdit horari de formació per conciliació que el Consell de Mallorca i l'IMAS al qual teníem dret abans.

Abans de la concentració, el conseller de Funció pública s'ha reunit amb els presidents de les juntes de personal i comitès d'empresa del Consell i de l'IMAS per intentar trobar una solució a la problemàtica.

En aquesta reunió, el conseller ha ofert 20 hores de crèdit de formació només per al personal sanitari que fa torns a l'IMAS, però ha deixat fora la resta de personal de l'IMAS i del Consell, inclosos els treballadors que també fan feina per torns en serveis com ara Carreteres, tot i que ha dit que estudiarien la viabilitat de l'aplicació d'aquest crèdit de 20 hores a tot el personal dins el Pla de Formació, la qual cosa ens ha semblat insuficient

Per aquest motiu, hem considerat que no podíem acceptar de cap manera l'acord que ens proposava, i hem continuat amb la concentració prevista.

Primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'estabilització

El passat 1 de juliol va tenir lloc la primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’estabilització, amb presència de l’STEI Intersindical. S’hi varen tractar, entre d’altres, les qüestions següents:

 1. CALENDARITZACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 

En aquest cas, resta pendent de l’acord que es farà entre les diferents administracions.

 1. DESCENTRALITZACIÓ D’ESPAIS 

En aquests moments es treballa en comissió tècnica entre les administracions i la Conselleria d’Educació per definir els espais on es podrien fer les proves a la Part Forana de Mallorca.

 1. MODEL DE SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA

També es treballa en comissió tècnica i està pendent de l’acord intern entre les administracions.

 1. MODEL FULL AUTOBAREM

Pendent de l’acord intern entre les administracions públiques, es treballa en dos models: un de genèric i un amb especificitats per a administracions locals.

 1. BASE DE PREGUNTES
 • Previsió d’avançament de la publicació de les preguntes a l’1 d’octubre de 2022.
 • Es confirma que publicaran les possibles respostes, de les quals una serà la correcta.
 • La base de preguntes i respostes dels temaris de serveis generals serà a càrrec de l’EBAP. 
 • La base de preguntes i respostes dels temaris de les administracions locals serà a càrrec de cada administració local o de qui tingui l’encomanda de gestió.
 • Equips tècnics de les administracions respectives participen en l’elaboració d’aquestes bases. Es valora la participació de la UIB en aquest procés d’elaboració.
 1. INTERPRETACIONS I ACLARIMENTS DE L’ACORD D’ESTABILITZACIÓ

Sobre el barem:

En la propera setmana es proposarà una interpretació tècnica de valoració de les puntuacions, ja que s’ha d’aclarir en el cas de serveis prestats en llocs d’administració especial.

Sobre la condició d’aspirant i requisits:

S’estudia que els aspirants que, havent presentat sol·licitud en els dos processos, assoleixin plaça de funcionari de carrera o de personal laboral fix en el concurs de mèrits, atès que ja restaran exclosos de presentar-se al concurs oposició, puguin reclamar el retorn de la taxa que hagin abonat.

Pel que fa no tenir la condició de personal funcionari o no tenir la condició de personal laboral fix de l’administració a què s’opta, s’interpreta com a l’ajuntament al qual s’ opta, per tant poden presentar-se a altres ajuntaments.

Sobre l’art. 16 (terminis):

Les convocatòries de concurs de mèrits i de concurs oposició es publicaran per separat, tot i que encara queda pendent de definir si serà en el mateix moment.

 Sobre l’art. 16.17 (terminis):

S’entén que qui no es presenti a la presa de possessió desisteix.

 1. ALTRES INTERPRETACIONS DEL DECRET LLEI

Sobre comissions de serveis a Serveis Generals: el personal funcionari haurà de romandre en el lloc base de serveis generals un mínim de 3 anys.

 1. PREGUNTES FREQÜENTS I  DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

L’STEI Intersindical és l'únic sindicat que va aportar una bateria de preguntes elaborada a partir d’un procés participatiu amb tots els delegats i delegades que té a les administracions locals.

 

NOTA IMPORTANT: La setmana del 4 al 8 de juliol està previst que el Govern publiqui un web específic amb:

a. Una selecció de les 26 preguntes que hem tramès a la Comissió.

b.  Les interpretacions tècniques de l’Acord que passin per la Comissió de Seguiment, de les qual us hem fet un extracte aquí.

Consulta tota la documentació relativa a l'Acord d'estabilització

 

En aquest apartat pots consultar els criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Consulta en aquests enllaços les bases generals i els barems del concurs de mèrits i del concus oposició i l'estructura dels exercicis i els temaris del concurs oposició.

 

 

 

Signat l'acord per a estabilitzar més de sis mil places a les administracions de les Illes Balears


signatura

El dia 10 de juny a les 10.30 h es va signar l'Acord de la Mesa Sectorial de les Administracions Públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública relatiu als criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021.

El dia 9 de juny es va constituir la Comissió de Seguiment d'aquest acord, en què hi participen dos membres de l'STEI Intersindical.

Les ofertes públiques d'estabilització i del 2022 publicades fins al 31 de maig, incorporades a través de processos d'estabilització, sumen les 5.467 places procedents les administracions i empreses públiques locals i les 731 places de l'Administració de la CAIB.

L'àmbit d'aquesta mesa no inclou el personal docent ni sanitari.

Publicades les ofertes públiques de les administracions locals i empreses públiques vinculades

El passat 31 de maig va acabar el termini de publicació de les ofertes públiques d'estabilització i de les ofertes d'ocupació de 2022, les quals en molts casos corresponen als sistemes de provisió que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Les administracions locals de les Illes Balears i les empreses públiques que hi estan vinculades han ofert al voltant de 5.450 places, de les quals cal destacar les 661 de l'IMAS, les 477 de l'Ajuntament de Palma (EMAYA), les 457 del Consell de Mallorca, les 301 del Consell Insular d'Eivissa, les 254 de l'Ajuntament de Calvià, les 242 del Consell Insular de Formentera o les 149 de l'Ajuntament de Maó.

Ara, les administracions tenen fins al 31 de desembre de 2022 per treure les bases de les convocatòries corresponents.