Administració Local

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria 22.11.2018

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la reforma juvenil i protecció de menors de les Illes Balearsi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)