Borsa única Ib-salut categoria administratiu de la funció administrativa

Amb data 27 de juny de 2018 es publica al BOIB núm. 85, la convocatòria per constituir la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup  administratiu de la funció administrtativa.

S’estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin els candidats.

Telèfon borsa única: 971 70 44 22. Gremi Sabaters núm. 21. Palma

BOIB

 

Llistat provisional de mèrits de borsa única categoria zelador/zeladora

Amb data 26 de juny de 2019 es publica a la web del Servei de salut els llistats provisionals de mèrits de borsa única de la categoria zelador/zeladora.

S'estableix un termini de deu dies hàbils comptadors de de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per presentar les reclamacions o les al·legacions que es considerinoportunes.

Llista provisinals mèrits Aquí

Model sol·licitud al·legacions mèrits Aquí

Borsa única Ib-salut categoria auxiliar administratiu de la funció administrativa

Amb data 27 de juny de 2018 es publica al BOIB núm. 85 la convocatòria per constituir la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrtativa.

S’estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin els candidats.

Telèfon borsa única: 971 70 44 22. Gremi Sabaters núm. 21. Palma

BOIB