EBAP: pla anual, convocatòries i proves dels cursos llengua catalana 2016

Al BOIB núm. 181 del 12 de setembre de 2015 s'ha publicat la Llei 11/2015, de 10 de desembre, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012.

Segons informacions de Funció Pública la recuperació d'aquest percentatge de la paga extra de desembre de 2012 s'efectuarà el mateix dia que el cobrament de la nòmina de desembre i la paga extra d'enguany (en dues transferències diferenciades). Probablement dia 18 de desembre es donarà l'ordre de transferència.