L’oposició en bloc obliga el Govern del PP a paralitzar la implantació de la LOMCE

El Ple del Congrés va aprovar el passat dimarts, amb 208 vots a favor, 133 en contra i 2 abstencions, la Proposició de Llei, presentada pel Grup Socialista, sobre la suspensió del calendari d’implantació de la LOMCE. Tota l’oposició, amb diferents matisos expressats al llarg del debat, s’ha expressat de manera unànime davant un Partit Popular que no és capaç d’escoltar les demandes socials des de la imposició de la llei educativa més retrògrada i elitista d’ençà de l’arribada de la democràcia. Malgrat això, el procés que ara s’inicia s’estendrà durant alguns mesos fins que s’aprovi de manera definitiva, un retràs al qual amb tota seguretat hi contribuirà el partit del Govern en el seu tràmit pel Senat.

Com a primera reacció, el ministre Méndez de Vigo ha indicat que la iniciativa suposa un bloqueig al seu pretès Pacte per l’Educació, mentre ha anunciat la convocatòria de la Conferència Sectorial d’Educació el proper 28 de novembre, en la qual pretén assolir un acord amb les comunitats autònomes sobre la paralització dels efectes acadèmics de les revàlides; de manera que la de 4t d’ESO seria de caràcter diagnòstic, i la de 2n de batxillerat serviria com accés a la universitat.

Des de la Confederació d’STEs-Intersindical tornam a manifestar que poc avanç queda ja en el calendari d’aplicació de la LOMCE que el Ministeri d’Educació ha imposat de manera antidemocràtica, conscient de la seva minoria política al llarg d’aquest any. No n’hi prou amb que l’ínfima part restant –les anomenades proves finals- sigui suspesa. La LOMCE ja està en marxa, amb totes les conseqüències.

El més urgent ara és la reconversió de totes les retallades educatives i la derogació definitiva i immediata de la LOMCE, mesures fonamentals per a dignificar el nostre sistema educatiu i assolir, a través del diàleg i la negociació amb la comunitat educativa, les condicions per a establir una escola igualitària, compensadora de les desigualtats, democràtica, coeducadora, respectuosa amb les diferents llengües i cultures de l’Estat, i lliure dels interessos privats i ideològics de les elits conservadores.

STEs-Intersindical insisteix tots els grups polítics en la necessitat que s’avenci sense impediments en els objectius plantejats, i adverteix que en cas contrari la mobilització seguirà present en els carrers i en les aules.