Des de fa més de tres dècades, s'ha establert el 28 de maig com a Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona. Té com a propòsit reivindicar el dret a la salut de les dones, sense restriccions ideològiques o de gènere i a través de tot el seu cicle de vida.

L'Associació de Dones per a la Salut (AMS), sobre la base de treballs desenvolupats durant més de 30 anys, han comprovat que el sistema mèdic tradicional, és insuficient per a abordar el malestar i la salut de les dones en no tenir en compte com influeix en la seva salut el factor de gènere i les diferències socials i ambientals que generen respecte a la “salut tipus” basada en els paràmetres androcèntrics masculins. Està comprovat que davant la incomprensió dels malestars que sofrim les dones, el sistema nacional de salut medicalitza amb psicofàrmacs i analgèsics les dones sense entrar en l'origen i solució dels problemes, amb el que s'aconsegueix aplacar i emmascarar els símptomes, però no abordar l'arrel del problema i, per tant, no aporta una solució definitiva. Un exemple paradigmàtic d'això és el diagnòstic que es fa de l'angina de pit. En tenir simptomatologies diferents homes i dones, no s'han considerat les de les dones i per aquesta raó, es deixen sense diagnosticar les seves angines de cor, fins al punt que les estadístiques no les reflecteixen, i per descomptat no tenen tractament immediat com les masculines.

De quina manera ens afecta, a la salut de les dones, el mandat de gènere?

L'educació dels afectes que rebem, basada en l'estructura de la culpa i de la cura als altres, implica l'aparició d'emocions negatives com la por i la vergonya que ens causen problemes de salut, tant físics, de tota mena, com a psicològics (ansietat i depressió).

Les dones sofrim una pressió terrible sobre els nostres cossos. El mandat patriarcal sobre el model de cos de dona destrossa l'autoestima.

A les dones se'ns ensenya des del bressol a interioritzar el sistema de dominació masculina i submissió femenina, i la seva reproducció en les relacions de parella.

Ara, més que mai, amb la presa de consciència creixent de les dones sobre la condició de gènere que les oprimeix i emmalalteix, és més necessari que mai abordar la socialització de gènere sexista, causant dels trastorns i malestars específics que només pateixen les dones i que es deuen a les desigualtats estructurals derivades de la socialització patriarcal que origina la subordinació i la violència de gènere contra les dones.

Com diu l'antropòloga Marcela Lagarde, “la construcció del gènere femení………, impedeix la construcció de l'autonomia personal, del “JO” individual, el sentit propi de la vida, que és essencial per a la salut integral i per al benestar de qualsevol ésser humà”

(Marcela Lagarde, “Per a les meves sòcies de la vida”, llibre 1, primera part).

28 de maig de 2019

Secretaria de la Dona STEI Intersindical i

Organización de Mujeres CI