ELS DRETS REPRODUCTIUS TAMBÉ SÓN DRETS HUMANS

L’Organización de Mujeres (OM) de la Confederación Intersindical i la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical reafirmen, com cada 28S, el seu compromís enDespenalització Avortament la lluita pels drets sexuals i reproductius de les dones i la despenalització de l'avortament. Malauradament, les feministes hem de continuar alçant la veu al crit de «Nosaltres parim, nosaltres decidim» perquè l'avortament està restringit a gran part del món i es continua considerant un delicte greu en molts països.

Ningú pus que les dones tenim dret a decidir sobre la nostra maternitat, i no hauríem de patir cap criminalització per les nostres decisions. És més, tots els estats del món han de garantir un avortament lliure i segur per a totes les dones, una educació afectiva-sexual per prevenir embarassos no desitjats, i l'accés universal a mètodes anticonceptius gratuïts.

L'Estat Espanyol té actualment una llei de l'avortament més permissiva que altres països, però continua gravant econòmicament l'anticoncepció, la qual cosa és un greu obstacle per a la plena disponibilitat de mètodes eficaços com la píndola del dia després, els dispositius intrauterins, la píndola anticonceptiva o els preservatius. Exigim que el Sistema Nacional de Salut financiï íntegrament els mètodes anticonceptius i s'asseguri que estiguin disponibles a totes i cadascuna de les apotecaries, ja que és inexplicable en un país que es considera civilitzat que es permeti que un establiment farmacèutic obri la persiana mentre es nega a vendre anticonceptius per motius ideològics.

En aquesta línia, l'OM exigim que es compleixin de manera immediata les recomanacions que l'ONU va dirigir a l'Estat espanyol ja l'any 2015 i que encara no s'han implementat: eliminar les traves a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (incloent les xerrades pro-vida que en alguns territoris es donen per motius religiosos); garantir la seva cobertura universal i pública (el 90% d'IVE es realitzen en centres privats), i revisar la tutela sobre les menors de 16 i 17 anys, que legalment han de tenir el consentiment familiar per poder avortar.

També demanam que s'elimini l'avortament voluntari fora dels terminis i supòsits del Codi Penal, i que cessi l'objecció de consciència per a la pràctica de l’IVE, ja que és contrària a l'article 12 de la convenció CEDAW sobre salut de les dones: l’Estat no pot continuar posant les creences religioses per davant del dret a la prestació.

No volem deixar passar aquest dia de reivindicació sense fer esment a la lluita verda de les nostres germanes argentines que han posat a tot Amèrica Llatina en peu de guerra perquè els drets de les dones es comencin a respectar. Sota el lema «Pel dret a decidir» el moviment feminista argentí ha donat una lliçó al món impagable: que no hi ha governs ni societats que frenin les dones unides en la defensa dels seus drets. Avui també ens unim a les seves veus i exigim l'avortament legal per no morir. També volem donar l'enhorabona a les nostres companyes d'Oaxaca que ha estat la segona ciutat de Mèxic a despenalitzar l'avortament. A poc a poc les dones aconseguirem que en tot el món es respectin els nostres drets sexuals i reproductius.