articlecarrerapetitConsider necessari aclarir certs aspectes sobre la carrera professional qüestionats a la secció La Galería el diumenge 20 d’octubre, amb el titular «¿Qué ha supuesto el pago de la carrera professional para los funcionarios?»

És cert, com s’afirma en la secció, que la carrera professional es començà a cobrar la legislatura passada, però també és cert que es va negociar l’any 2008 i que s’havia de començar a cobrar, de forma progressiva, a partir de juliol de 2010. Aquell acord inicial es va suspendre amb l’excusa de la crisi econòmica; i no va ser fins al mes de gener de 2016 —cinc anys i mig després— que els empleats públics de Serveis Generals començàrem a percebre les retribucions econòmiques que ens pertoquen pel dret a la carrera professional.

Parl de dret a la carrera professional perquè és així, com un dret, que la defineix l’Estatut bàsic de l’empleat públic —norma bàsica per a tots els empleats públics. Aquest dret figura també a la Llei de funció pública de les Illes Balears.

Per tant, no és cert que la carrera professional sigui una simple pujada de sou sinó que es tracta d’una modalitat de promoció professional de caràcter horitzontal.

La carrera professional és un model més de promoció que reconeix, sense necessitat de canviar de lloc de feina, l’esforç i la implicació de les persones que es capaciten contínuament (amb formació fora de l’horari laboral, de la qual han d’acreditar cada cinc anys un nombre d’hores que varia en funció del subgrup professional).

Lligat al concepte de carrera professional, l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix que tots els empleats públics han de ser avaluats. D’aquesta novetat, no se n’ha parlat tant, als mitjans de comunicació. És important remarcar que l’Acord de carrera professional (seguint el que diu l’EBEP) regula que —a banda de la formació— és necessari superar aquestes avaluacions per poder optar al complement de carrera professional.

Finalment, l’apunt de La Galería afirma que fins a l’aparició de la carrera professional “el sueldo de los funcionarios estaba totalmente reglado y las dos únicas vías para aconseguir un

incremento eran las correspondientes al IPC y a la posibilidad de acceder a una promoción interna en la Administración”. Com ja he explicat, la carrera professional és un sistema regulat per llei de promoció de caràcter horitzontal. Pel que fa a la pujada de l’IPC, tant de bo els empleats públics haguéssim tingut aquesta pujada anual de l’IPC: han estat molts els anys que els pressuposts generals de l’Estat han congelat el sou dels empleats públics per poder quadrar uns comptes que, en canvi, no escatimaven en despeses més que qüestionables (els 65.000 milions d’euros regalats als bancs no els hauríem d’oblidar mai!) de les quals no hem obtingut mai un retorn social. També convé recordar que els empleats públics encara duim damunt les espatlles la baixada de sou del 5 % de l’any 2010 amb el Govern de José Luís Rodriguez Zapatero, que continua retallant la nostra nòmina i que cap Govern s’ha atrevit a fer enrere.

Francesc M. Ramis Trujillo,

Secretari d’Administració Autonòmica de l’STEI Intersindical