Decret llei 6/2022 per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

Al BOIB núm. 78 del 16 de juny s’ha publicat el Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.