Publicat l’Acord d’inclusió carrera professional funcionaris interins i laborals temporals

Al BOIB núm 93 del 19 de juliol de 2021 s'ha publicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals per tal d’incloure la fase extraordinària d’implantació dels funcionaris interins i laborals temporals no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera i extensions de sentència, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d’aquest col·lectiu que no es preveien en els acords originals