Publicada la resolució per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En la sol·licitud, hi ha tres convocatòries, els participants poden assenyalar la data en la qual sol·liciten que tingui efectes administratius l'accés al nou nivell de carrera.

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser a l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament (vegeu pàgina 3 annex I).

Termini per presentar sol·licituds: 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria (Fins dia 4 de maig).

Tràmit telemàtic disponible en el portal de Serveis al Personal.

Tota la informació a:

▪️Convocatòria: https://ja.cat/5Gtt5

▪️Acord: https://ja.cat/TTDkv

▪️Tràmit telemàtic: https://ja.cat/tfLkP