Modificació de Relacions de Llocs de Feina

L’Administració ha presentat a la Mesa Sectorial del 3 de desembre diverses modificacions de la RLT. Entre altres modificacions, cal destacar la creació de nous llocs de feina a les conselleries següents: EBAP (31 places), Conselleria d’Afers Socials i Esports, Conselleria d’Educació i Formació Professional, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, IBISEC, Funció Pública i Igualtat , Transició Energètica, Serveis Productius i Memòria Democràtica.

A més, hi ha un traspàs de llocs de feina des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació a SEMILLA, amb efectes d’1 de gener de 2022. L’STEI Intersindical denuncià el menyspreu de l’Administració envers la part social, ja que aquest traspàs de funcionaris fou publicada al BOIB el 16 de novembre abans de la preceptiva negociació a la Mesa Sectorial.