Funció Pública preveu que el nou sistema de concurs obert i permanent per las funcionaris es convoqui un pic es resolguin la promoció interna de les ofertes publiques dels anys 2019, 2020 i 2021. La previsió és que la convocatòria d’aquest nou sistema de provisió sigui el juny de 2023.