S'informa que en data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica el calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'intervenció i auditoria de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

  • Primer exercici: de l'1 de juny de 2024 al 31 de juliol de 2024.
  • Segon exercici: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d¿octubre de 2024.
  • Tercer exercici: de l'1 de març de 2025 al 30 d¿abril de 2025.