Resum del Comitè d'Educació del personal laboral (17 de setembre)

Creació 29 places ATE

Tal com ja avançarem a un anterior Connecta, s'han creat un total de 29 places d'ATE per a totes les illes, en aquests moments la Conselleria d'Educació ha sol.licitat només la dotació d'un total de 6 d'aquestes places:
* 2 places zona Palma
* 2 places zona Manacor
* 1 plaça zona Inca
*1 plaça zona Maó

Una vegada realitzada la dotació econòmica (per aquestes sis places) es podran cobrir noves necessitats amb personal de la borsa vigent. La resta s'aniràn dotan quan els hagin de menester.

Borsa ATE

Avui ens han informat que el nombre de sol·licituds a la borsa d'ATE són aproximadament unes 2500.
La previsió és que la llista provisional d'admesos es pugui tenir enllestida entre novembre i desembre d'enguany.
Les comissions de valoració es convocaran posteriorment a fi de fer una feina intensiva i sense interrupcions fins que estigui tota la borsa baremada, és per aquest motiu que els treballadors que formin part d'aquestes comissions seran substituïts temporalment durant el temps que es necessiti per baremar.

Roba de feina

Com ja passa els darrers cursos durant el mes d'octubre la Conselleria informarà de les condicions per recollir la roba de feina, en principi serà la mateixa botiga per la gent de Mallorca, en canvi a Eivissa està previst poder fer-ho a la Delegació Territorial  d'Eivissa i  a Menorca s'habilitarà un institut a Maó i un altre a Ciutadella perquè el personal amb cita prèvia pugui anar a recollir la roba de feina.
Informarem de totes les novetats sobre aquest punt quan es publiquin les condicions.