Pel dret humà a l'aigua i al sanejament per la gestió pública de l'aigua.

L'aigua és essencial per a la vida. La comunitat científica alerta, des de fa anys, de la deterioració de les aigües superficials i subterrànies i de la pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes dependents de l'aigua dolça. entre els usos que fem de l'aigua i dels ecosistemes aquàtics, el més fonamental i directe és el de disposar d'aigua de bona qualitat i a bastament per cobrir les nostres necessitats bàsiques com a éssers humans. el fet que l'aigua dolça al planeta sigui limitada i renovada a través del cicle hidrològic, exigeix el sanejament de les aigües després de l'ús per mantenir els ecosistemes dels com depenem en bon estat i protegir la salut humana.

Restaurar i protegir els rius, barrancs, llacs, zones humides i aqüífers és fonamental per frenar la pèrdua de biodiversitat, així com per garantir un subministrament adequat i sostenible a llarg termini d'aigua per beure i dur a terme les activitats humanes. uns ecosistemes aquàtics en bon estat ens faran menys vulnerables davant els efectes previstos del canvi climàtic.

Al juliol de 2010 l'assemblea general de les nacions unides va declarar l’accés a l'aigua potable i al sanejament com “un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans” i va emplaçar a tots els estats a garantir-ho.

Les polítiques de precarització de les condicions laborals, de retallades de les administracions en serveis públics essencials, així com la privatització parcial o total de la seva gestió ha donat lloc a un increment de la vulnerabilitat de la població davant la pobresa, arribant a la impossibilitat de moltes persones de pagar pels serveis d’accés a l'aigua potable i el sanejament i, en molts casos, els corts de subministrament d'aquests serveis.

Davant aquesta situació, al llarg de l'última dècada ha crescut un moviment ciutadà de reivindicació del dret humà a l'aigua i la gestió pública del cicle urbà de l'aigua a escala europea.

Exigim que es legisli i garanteixin el dret humà a l'aigua, fora de la lògica mercantilista; recolzem els moviments ciutadans que han sorgit als països, ciutats i pobles en defensa de la gestió pública dels serveis de subministrament i sanejament d'aigua potable i la recuperació de la seva gestió pública.

Exigim la necessitat d'una regulació adequada dels serveis del cicle de l'aigua per propiciar la seva gestió pública, eficaç, eficient, justa, transparent i participativa.

 

STEI Intersindical

ONGD Ensenyants Solidaris

 

agua