S'ha creat una iniciativa ciutadana europea que té com a objectiu prohibir els herbicides basats en el glifosat, substància química relacionada amb el càncer en humans i amb
la degradació dels ecosistemes. Es pretén garantir que l'avaluació científica dels pesticides sotmesos a aprovació reglamentària a la UE es basi exclusivament en estudis
publicats i encarregats per les autoritats públiques competents, i no per la indústria dels pesticides. A més, es demana l'establiment d' objectius de reducció de l'ocupació
de pesticides de carater vinculant a tota la UE, amb vista a un futur lliure de pesticides.

Firma la iniciativa