L’STEI RECLAMA SOLUCIONS BIOCLIMÀTIQUES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PER FER FRONT A LES ELEVADES TEMPERATURES

Davant les temperatures extremes que estam patint, i que seran més recurrents en el futur immediat a causa de l’escalfament global, la necessitat de climatització dels centres escolars s’ha convertit en una necessitat que ja no es pot ajornar.

La resposta a aquesta necessitat és una obligació i té el seu reflex normatiu en el Reial Decret 486/2007, en què s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En el cas dels centres educatius, aquesta situació és més greu ja que l’alumnat és molt més sensible a les temperatures elevades.

Des de l’àrea de medi ambient de l’STEI Intersindical i de la Confederació d’STEs denunciam aquests gravíssims incompliments en matèria de salut laboral i la deixadesa absoluta per part de les Administracions a l’hora d’arbitrar mesures que haurien evitat arribar a situacions com les que hem viscut aquests darrers dies.

L’STEI planteja un conjunt de mesures que donin resposta a aquesta necessitat immediata i que, a més, contribueixin a abordar el problema des d’un enfocament bioclimàtic que connecti directament amb els compromisos de sostenibilitat i acció contra el canvi climàtic. Entre d’altres, proposa les següents:

  • Solucions concretes a les necessitats de cada centre, ja que no hi ha una solució única: ventiladors, flexibilització horària i d’espais i, en alguns casos, aire condicionat.
  • Introducció de criteris bioclimàtics en els centres ja construïts, en els que s’han de construir, renovar o ampliar com: orientació adequada, aïllament tèrmic, plaques fotovoltaiques, eliminació del ciment dels patis i substitució d’aquest per elements vegetals, potenciació dels horts urbans, ús de cobertes i murs verds.
  • Impuls de l’educació pel clima, que inclou mesures com la revisió dels continguts curriculars des d’un enfocament ecològic, la potenciació i difusió de les experiències educatives contra el canvi climàtic i la implantació de sistemes de mobilitat sostenible (camins escolars, ús de la bicicleta i el patinet per als desplaçaments...)

Per a poder dur endavant totes aquestes mesures, l’STEI Intersindical reclama la participació de la comunitat educativa i fa una crida a les Administracions perquè elaborin la normativa específica que doni una solució efectiva als efectes negatius de les elevades temperatures en el sistema educatiu.

Palma, 19 de juny de 2017