ttipsteiPETIT

L’STEI Intersindical, juntament amb les entitats, partits polítics i sindicats que formam part de la Plataforma #noalttip de Mallorca continuam la lluita contra els tractats de lliure comerç que les institucions europees negocien a esquenes dels ciutadans amb els Estats Units (TTIP) i el Canadà (CETA).

Aquests tractats constitueixen una amenaça per als drets socials, laborals i mediambientals, a més d’atemptar contra el sistema democràtic i els serveis públics en contradicció als interessos de les grans empreses transnacionals.

Per això, des de l’STEI Intersindical convidam els seus afiliats i els ciutadans a rebutjar aquests tractats a les xarxes socials.