22 DE FEBRER, DIA INTERNACIONAL DE LA IGUALTAT SALARIAL

El 22 de Febrer es celebra el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, dia en que es reivindica la igualtat de salari entre dones i homes per a la mateixa feina o feines d’igual valor.Les dades són clares, actualment, existeix una diferència com a mínim, d’un 15% entre els sous de dones i homes per a la mateixa feina,  emmascarades amb diversos complements indirectes. Les diferències augmenten considerablement si parlam de dones que ocupen càrrecs directius d’importància que mantenen una diferència del 34% en els seus sous respecte als dels seus companys . El mateix succeeix amb els sous dels treballs menys qualificats.També es constata que als sectors laborals on les dones augmenten,  es redueixen les retribucions.La crisi actual tampoc ajuda en res al sector laboral femení, augmenta la precarietat i el treball submergit.Com es poden reduir aquestes diferències?Els Convenis Col·lectius de sector han de contemplar mesures per a la igualtat, però principalment, els Plans d’igualtat, són una eina indispensable per assolir aquesta reivindicació:PER IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI.
 
Secretaria de la dona de l’STEI-i