Al BOE núm. 69 de 21 de març de 2009 s’amplien les prestacions i les mesures sobre conciliació entre vida personal i laboral en els següents termes:

PROTECCIÓ MATERNITAT


S’afegeix  l’acolliment simple i el provisional, sempre i quant tengui una duració que no sigui inferior a un any, per gaudir de les prestacions de maternitat. 

S’amplia en dos setmanes més el permís de maternitat per a cada filla o fill a  partir del segon, en casos de part o adopcions múltiples o si un d’ells és discapacitat.

PERMÍS PATERNITAT

S’amplia a 20 dies en els casos de família nombrosa o família amb persona discapacitada. La duració indicada s’ampliarà en dos dies més a partir del segon infant, en cas de part múltiple o si un d’ells presenta una discapacitat. HOSPITALITZACIÓ NOUNAT

La mare, desprès del part, ha de guardar 6 setmanes de repòs obligatòriament.

 

Si l’infant està hospitalitzat per un període superior als 7 dies, es produirà una ampliació del permís de maternitat per aquest temps fins un màxim de 13 setmanes.

Per a què es compti aquest període, l’hospitalització del nadó ha de tenir lloc durant els 30 primers dies.

COTITZACIONS EN EXCEDÈNCIES I REDUCCIONS DE JORNADA

Tendran cotització efectiva per a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat al 100% les excedències per cura de menors o d’altres familiars durant tres anys.

També en el cas de les reduccions de jornada per cura de menors o familiars.

RISC DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL

S’especifiquen les condicions per poder accedir a les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural. Veure també BOE núm. 57 de dissabte 7 de març de 2009. Per a més informació, consultau el BOE.