Mesa extraordinària de Serveis Generals (26/04/2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, reunida avui en sessió extraordinària, s’han tractat els temes següents:

  • Borsí d’auxiliar extraordinari:

S'obrirà un borsí extraordinari per cobrir interinament llocs de feina del cos auxiliar administratiu. La previsió és que dijous es publiqui la convocatòria al BOIB i que divendres comenci el termini per registrar sol·licituds (aquest termini, com a mínim, serà de deu dies).

  • Carrera Professional:

L'estat ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la incorporació dels interins a la carrera professional, està previst que dia 28 d'abril es publiqui la Comissió Bilateral per a tractar aquest tema.

De moment no es convocarà el concurs de trasllats

En la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 26 d’abril de 2021, la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, ha anunciat un canvi de plans pel que fa a la convocatòria del concurs de trasllats de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB. Fins ara Funció Pública mantenia que es convocaria dins el primer trimestre de l’any o, a tot estirar, dins els sis primers mesos de 2021. Cal recordar que l’Administració està obligada per llei a convocar un concurs cada dos anys... I actualment en fa més de cinc que no es convoca.

Ha estat la bona feina informativa dels sindicats CCOO i USO que ha obligat Palomino a retratar-se. El GOIB no vol convocar el concurs perquè actualment dotzenes de caps de departament i de servei de la CAIB estan ocupats per persones que hi han accedit temporalment a dit. En el cas dels caps de servei, si es convoca el concurs poden perdre la plaça. Pel que fa als caps de departament, el concurs els obligaria a optar entre la plaça que tenen en propietat i la que ocupen temporalment (els impediria “nedar i guardar la roba”).

A la reunió d’avui amb els sindicats, Palomino ha explicat que –ara per ara– l’Administració només convocarà un concurs de trasllats quan la Mesa d’Empleats Públics hagi arribat a un acord sobre la retallada del 2.9 % del personal empleat públic. Aquesta mesa continua oberta des del mes de gener perquè el Govern està encaparrotat a ser l’única administració de tot l’estat que fa aquesta retallada. De fet, aquesta decisió té moltes conseqüències negatives per a la CAIB, una de les quals s’ha manifestat avui també a la Mesa Sectorial de Serveis Generals. La CAIB no té auxiliars administratius (perquè prefereixen fer feina a altres administracions on cobren més) i s’ha vist forçada de nou a convocar una borsa extraordinària.

L’STEI exigeix a Funció Pública que convoqui la Mesa Sectorial de Serveis Generals per complir l’obligació legal de convocar un concurs de trasllats. I acusa el Govern de les Illes Balears d’amagar interessos obscurs en l’ocupació de llocs públics darrere l’escut dels sindicats. L’STEI Intersindical no consent ni les retallades de sou ni les retallades d’ales a la promoció del personal empleat públic que acredita mèrits objectius.

Una unitat administrativa només amb personal de lliure designació

FONSEUROPEUpetit

El dilluns 29 de març s’ha reunit en sessió extraordinària la Mesa Sectorial de Serveis Generals. L’únic punt de l’ordre del dia era la creació de cinc llocs de cap de departament de lliure designació oberts a totes les administracions i un lloc de secretaria personal amb aquestes mateixes característiques.

A l’inici de la sessió, l’STEI Intersindical ha explicat que el Decret 16/2021, publicat al BOIB del 18 de març, ja delimita completament aquests llocs de feina. El fet d’haver duit la creació d’aquestes places a una sessió de la Mesa Sectorial només respon a complir la formalitat establerta legalment. El sindicat propi de les Illes Balears desjecta que el Govern de les Illes Balears menyspreï el dret de negociar de la part social.

Llegeix més...

Cinc departaments de lliure designació per a controlar els fons Next Generation

Un dels puntals de la modificació recent en l’estructura del Govern de les Illes Balears, l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, acaba de mostrar el llautó. I és que les cinc àrees en què s’estructurarà aquesta nova oficina seran ocupades per funcionaris triats a dit entre totes les administracions de l’estat, amb complements específics anuals que superen els 22.800 euros i complements de destí que superen els 16.000.

Tot i que encara no se sap quantes persones faran feina definitivament a l’Oficina de Planificació, el que sí ha donat a conèixer el Govern, mitjançant el Decret 16/2021, és que la coordinació de les diferents àrees d’aquest nou organisme serà encarregada a cinc superfuncionaris, amb rang de cap de departament.

Llegeix més...

Resum de la Mesa Sectorial de serveis Generals (5 de març de 2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’avui, 5 de març, s’ha aprovat un nou procés de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable. Aquest sistema només s’activaria, de manera excepcional, en els casos d’exhauriment de les borses vigents formades per qualsevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de la CAIB.

Aquest procés de selecció que pretén simplificar el procediment de selecció d’interins valorarà, com a mínim, els mèrits següents:

Llegeix més...
Pàgina 13 de 15