Concurs de trasllats cos d'inspectors 2016-17

Convocatòria
27 d'octubre de 2016

Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació

Termini de presentació de sol·licituds
del 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos
Termini conclòs

Model de presentació de sol·licituds. Tràmit presencial

Llistes provisionals de puntuació
15 de desembre de 2016

Termini de presentació de reclamacions
del 16 a 30 de desembre, ambdós inclosos
Termini conclòs

Resolució de 15 de desembre de 2016 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos d'inspectors que participen en el concurs de trasllats.

Llistes definitives de puntuació
18 de gener de 2017

Resolució de 18 de gener de 2017, per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents dels cossos d'inpectors

Adjudicació definitiva
10 de maig de 2017

Resolució de dia 4 de maig de 2017, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos d'inspectors