Caos en l’adjudicació d’interins per al curs 2020-21

El Servei de Formació Homologada i Capacitació -a les ordres de la directora general Amanda Fernández- encara no ha baremat els interins i, com a conseqüència d'això, la Conselleria publicarà les llistes d'admesos i les puntuacions en vàries entregues i amb problemes greus de calendari.

Cal recordar que la Conselleria va decidir només reconèixer la formació anterior a 31 d'agost de 2019 precisament per tenir temps per fer la baremació i les comprovacions necessàries. En els darrers anys el termini per a acreditar la formació era fins al 31 de desembre, tot i que des de l’STEI Intersindical sempre hem demanat que fos fins al darrer dia de la convocatòria.

Ara resulta que la Conselleria haurà de forçar la maquinària com a conseqüència d'aquesta desorganització.

Aquesta limitació temporal ja va ser molt criticada perquè era insòlita i no havia fet falta mai. La manca de planificació i de previsió de la Direcció General de la qual depèn la formació del professorat  ha abocat la Conselleria al desgavell organitzatiu.

El calendari que la Conselleria ha donat a conèixer avui en Mesa Sectorial ha deixat estorats els presents i ha generat un allau de dubtes i consultes entre els docents afectats.

A tot això, cal afegir que la Conselleria parla d'augmentar la xifra de docents a contractar per al curs que vé però que no es materialitza en xifres ni accions concretes.