Els exàmens de la prova extraordinària de selectivitat de juliol s'han d'oferir en català

L’STEI Intersindical recorda a la UIB el rol que en matèria de llengua li atorga l'Estatut

Un cop efectuades les proves ordinàries de juny, és manifest que no hi havia cap obligatorietat jurídica que obligàs a repartir els exàmens de selectivitat en català i castellà

És un fracàs educatiu en tota regla que els batxillers que no estan exempts de català no siguin capaços d’entendre un text en la llengua pròpia d’aquesta terra. És per això que el sindicat propi de les Balears exigeix que, com a mínim, es torni al sistema anterior perquè assegurava millor el paper vertebrador i vehicular de la llengua catalana en un territori on és llengua pròpia.

L’STEI Intersindical vetlarà perquè cap alumne es vegi obligat a tenir un examen en castellà per manca d’exàmens en català. I continuarà estant a l’aguait perquè no es produeixin situacions discriminatòries.