L’STEI Intersindical denuncia que el Govern abandona l’escola pública i aposta per la privatització

La disposició addicional primera del Decret llei 3/2024 és del tot inadmissible

L’STEI Intersindical expressa el rebuig absolut a la disposició addicional primera del Decret llei 3/24 de mesures urgents on diu que el Consell de Govern “pot declarar com a inversió ďinterès autonômic Ies actuacions de millora o ampliació de centres educatius privats sostinguts amb fons públics, en les condicions que determini, per la seva especial rellevància per al desenvolupament econòmic i social de Ies Illes, quan raons ďinterès públic ho aconsellin, amb la finalitat ďatendre la demanda creixent ďescolarització i de serveis educatius”.

El sindicat considera que és una aposta descarada i sense embuts per la privatització del sistema educatiu, i una passa més en el desmantellament de l’escola pública, que ha de ser la primera responsabilitat de l’Administració i no els centres educatius privats sostinguts amb fons públics.

És inadmissible que després de destinar 60 milions d’euros a un Pla segregador que la comunitat educativa rebutja i d’estendre la “barra lliure” a la privatització de l’etapa 0-3, aquest Decret llei posi per davant de l’interès general les demandes dels centres educatius privats. Tampoc es pot admetre que, mentre la presidenta Prohens i el conseller Vera parlen d’actuar d’acord amb el “consens” del sector educatiu, es publiqui un Decret llei amb què no hi hagut cap tipus de negociació.

Un altre punt de la disposició, que és una autèntica vergonya, és quan diu que “els terrenys on s'acordi la ubicació de ľequipament educatiu s'han de qualificar automàticament com a sistema general ďequipament d’ús educatiu a sòl urbà o urbanitzable”, amb el que això pot suposar de trastocament del planejament urbanístic dels ajuntaments.

L’STEI Intersindical lamenta, rebutja i denuncia un cop més les polítiques educatives del Partit Popular en contra de l’escola pública, en una mostra de servilisme vergonyós de l’Administració al servei d’una minoria que vol augmentar els seus privilegis.