L’STEI Intersindical sol·licita la paralització de les oposicions perquè no és una mesura efectiva contra l'abús de temporalitat

No és una mesura efectiva contra l'abús de temporalitat

Hem votat també en contra de l'oferta pública d'ocupació ja està feta a l’empara d’un reial decret que no transposa la Directiva Europea

La Conselleria s'ha compromès a demanar un informe jurídic al Ministeri sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions

L’STEI Intersindical ha demanat la paralització de la convocatòria d’oposicions per al 2022 perquè, d’acord amb la sentència del TJUE de 19 de març de 2020, no s’ha fet la transposició a la normativa espanyola de la Directiva Europea 70/99, i no hi ha mesures efectives contra l’abús de la temporalitat que pateix el professorat interí.

Per altra banda, encara està en ple tràmit parlamentari el Reial Decret 14/2021, conegut com a Icetazo. Per aquest motiu l’STEI Intersindical ha tornat a sol·licitar la paralització de les convocatòries d’oposicions mentre s’hi incorporin les esmenes pendents de negociació i tingui una redacció definitiva. A llocs com la Diputació de Sevilla han revocat l’oferta d’ocupació de 2017 i 2018 de les places de consolidació i estabilització i en el cas d’Aragó, la Conselleria d’Educació ha decidit paralitzar de moment els processos d’oposicions, “davant la inseguretat jurídica de convocar vacants que poguessin acabar als tribunals”.

El sindicat ha expressat el seu desacord amb les presses de la Conselleria per tirar endavant la convocatòria d’oposicions abans del final d’any, quan hi ha qüestions pendents d’aclarir tan importants com la situació dels professors tècnics de FP que s’han d’integrar dins el cos de secundària. També ha manifestat que no és cert que l’oferta pública del 2018 pugui caducar, ja que aquestes places ja han sortit a oposicions.

L’STEI ha defensat la proposta de la doble via en l’accés a la funció docent: amb les vacants de la taxa de reposició per al professorat de nou ingrés, i les places de la taxa d’estabilització per als docents amb anys d’experiència. També ha expressat la cobertura jurídica que ofereix l’article 61.6 de l’EBEP per a l’accés al funcionariat de carrera a través del concurs de mèrits.

La directora general de Personal Docent s’ha compromès a demanar un informe als serveis jurídics del Ministeri d’Educació sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions.

 

Altres qüestions

L’STEI Intersindical ha fet, a més, tota una sèrie de propostes sobre el model d’oposicions actuals i altres aspectes més tècnics de la convocatòria. Algunes ja les hem anat defensant de fa molts anys ençà. Aquestes són les més importants:

  • Proves no eliminatòries i doble via d’accés.
  • Possibilitat d’augmentar la puntuació de la part pràctica de la primera part de la prova, ja que el RD 276/2007 ho permet.
  • Actualització dels currículums. Urgeix reclamar-ne a Madrid l'actualització i més després de la nova Llei.
  • Fer una previsió de les places a convocar a llarg termini. Al País València, altres anys, es donava a conèixer el nombre de places amb vista al concurs d’enguany, l’any que ve, l’altre... Per què a les Illes ho hem de saber tot d’any en any? Per què no podem dir a una persona que de la seva especialitat no hi haurà places en 2 anys o 3 anys perquè s'ho planifiqui.
  • El preu de les taxes ens sembla abusiu.
  • Les dietes per als tribunals fa anys que no es revisen i són del tot insuficients.
  • Hi ha un greuge comparatiu per part dels examinands de les illes menors que s’han de desplaçar a l’illa gran per haver de fer l’examen amb el cost del bitllet, l’allotjament...
  • Facilitar que tothom pugui fer els exàmens a la seva illa.
  • Aspectes del temari i supòsits pràctics d’algunes especialitats. En el cas de l’especialitat de Biologia, que les espècies es refereixin exclusivament a les Illes Balears, i en el cas de Perruqueria, els opositors no han de ser forçats a dur la persona a modelar.