Salut i riscos laborals

28 d'abril. Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball


cartell 28abril xarxesEn aquest 28 d'abril de 2022 marcat per la Covid-19 i la guerra a diversos llocs del món, l’STEI Intersindical assumeix la declaració de la Constitució de l'OIT en la Declaració de Filadèlfia, que estableix que «tots els éssers humans, sense distinció de raça, credo o sexe, tenen dret al seu benestar material i desenvolupament espiritual en condicions de llibertat i dignitat, de seguretat econòmica i en igualtat d'oportunitats, i que la consecució d'aquest objectiu ha de constituir el propòsit central de la política estatal i internacional. La política social, formulada a través del diàleg entre els sindicats i les empreses i els governs, té totes les possibilitats d'aconseguir els objectius acordats per la comunitat internacional».

Per crisis econòmiques d’un passat no gaire llunyà, hem après que els llocs de feina són fonamentals per a prevenir i controlar pandèmies com la que tenim ara i que les mesures adequades de seguretat i salut en el treball poden ajudar a contenir la propagació de la malaltia, al mateix temps que protegeixen els treballadors i la societat en general. Per això, els governs, les empreses i els sindicats tenen un rol en la lluita contra la crisi d'aquesta pandèmia, i perquè les mesures aplicades de prevenció siguin eficaces i disminueixin els riscos produïts per aquesta malaltia.

Volem exigir l'aplicació immediata per part del Govern espanyol del Reial decret de 2011, promulgat pel govern Zapatero, sobre coeficients reductors de l'edat mínima de jubilació, que estableix que —per a aquelles activitats o grups professionals, a les escales, categories o especialitats els treballs de les quals siguin de naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i que acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat— podrà acordar-se que l'edat mínima per a la jubilació pugui rebaixar-se. Des de llavors no s'ha fet res, més aviat al contrari, amb nous processos retardar la jubilació més anys.

Reclamam una ocupació verda, en què la natura i la feina estiguin intrínsecament relacionades. Les nostres vides depenen de l'entorn natural. Les nostres ocupacions i empreses depenen d'un planeta sa. El nostre futur depèn d'una transició justa cap a una economia eficient en carboni i recursos. El canvi climàtic i la degradació del medi ambient ja pertorben milions d'ocupacions i mitjans de vida. No obstant això, hi ha oportunitats innombrables per a impulsar l'economia i millorar la qualitat de la vida laboral.

Les malalties professionals i els accidents de treball tenen un cost inassumible i empobreixen treballadors i famílies, tot reduint la possibilitat d'un treball saludable i augmentant dràsticament les despeses en atenció sanitària.

Es calcula que els accidents de treball i les malalties professionals comporten una pèrdua anual del 4 % del producte interior brut (PIB).

El jovent registra índexs de lesions professionals notablement superiors als de les persones més grans. Segons dades recents sobre la situació a Europa, la incidència de les lesions professionals no mortals és més d'un 40 % superior entre la gent menor de 18 a 24 anys que entre la població adulta. Per això reclamam una formació adequada per a una salut laboral plena.

Finalment, l’STEI Intersindical manifesta que la humanitat només podrà donar el millor d’ella mateixa quan la igualtat de gènere es faci realitat per a tothom i a tots els llocs del món.

L'STEI intersindical es reuneix amb el Conseller de Treball, Comerç i Indústria i la Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

A petició de l’STEI Intersindical,  el dijous dia 24 de setembre, representants del sindicat (Biel Caldentey, Secretari general, Francesc Alomar, Secretari d’organització i Paulí Aguiló , Secretari d’ensenyament  privat) s’entrevistaren amb el  Conseller  de  de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela i Vázquez  i la   Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral,  Isabel Castro Fernández.

-       Des de la Conselleria ens informaren  que tenen intenció d'elaborar una Llei de Participació Institucional (Sindical i Patronal)...a on s'establiran els criteris i els àmbits de participació i els suports econòmics pel desenvolupament de l'activitat sindical i patronal respectant la representativitat dels agents socials.

Per acabar l’STEI reiterà  la seva intenció de mantenir el contacte i la col·laboració amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

 

2015.09.24 STEI (Copy)