visibilitat lesbicaCom cada any, en l'Estat espanyol, es reivindica el 26 d'abril com a Dia de la Visibilitat Lèsbica. És cert que, avui dia, és llarg el camí recorregut quant al respecte a la diversitat sexual de les dones, han estat molts els assoliments en aquest sentit en el nostre entorn, sobretot en l'aspecte legal de protecció contra la lesbofòbia.

Però també és cert que la societat encara presenta una sèrie d'actituds que fan difícil una vida lliure com a dones lesbianes. Aquestes actituds de lesbofòbia es poden reconèixer, sobretot, en l'ús de les xarxes socials i en l'atac a la sexualitat de les dones.

Des de la coeducació, sempre s'ha advocat per treballar contra la discriminació de les persones per la seva orientació sexual, en aquest cas de les dones. Un dels pilars de la coeducació és, precisament, el foment del respecte a la diversitat sexual en les aules i en els centres educatius. Per això la Secretaria de la Dona del Sindicat STEI Intersindical i de l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical recorden, en aquest dia, a totes les autoritats educatives que l'educació per a la igualtat i peal respecte a la diversitat sexual està regida per les lleis que regeixen el sistema educatiu i la societat i que aquestes autoritats han de vetllar pel seu compliment.

A més, en el moment excepcional que ens trobem en aquesta crisi sanitària de nivell mundial, moltes alumnes estan actualment confinades i pot ser que alguna d'elles es trobi en un entorn familiar contrari a la seva orientació sexual, amb el que això pot suposar per al seu estat emocional. Per això, recalquem que l'atenció a l'alumnat homosexual, i en concret a les alumnes lesbianes, sigui especialment acurat en aquestes situacions excepcionals i que el professorat posi en marxa totes les estratègies docents possibles per a estar en contacte amb aquestes alumnes i ajudar-les en la mesura del possible.

No s'ha d'oblidar que una de les grans manques dels nostres materials d'aula i de la nostra pràctica docent és l'absència de referents positius de dones lesbianes i de les seves aportacions a la humanitat. De la mateixa manera, cal assenyalar que, encara que el cinema i la literatura així ho han mostrat, viure relacions lèsbiques no suposa cap tragèdia, ni drama, que s'han de mostrar a l'alumnat exemples de dones lesbianes felices que han viscut i viuen la seva sexualitat des de l'alegria, la plenitud i l'èxit.

Encara hi ha moltes lesbianes que no s'atreveixen a viure la seva vida de manera oberta i lliure; aquesta situació és el resultat d'una societat que encara no respecta les opcions sexuals de les persones i, menys encara, de les dones. Si per ser dones ja portem la càrrega de la discriminació en molts àmbits, per ser dones lesbianes aquesta càrrega és doble.

Des de la Secretaria de la Dona i l'Organización de Mujeres, insistim en la necessitat d'una societat democràtica, respectuosa amb la diversitat sexual de les dones i d'un sistema educatiu que promogui aquest respecte per a construir una societat igualitària, on la convivència amb la diversitat suposi un enriquiment i permeti a les dones lesbianes viure en llibertat la seva opció sexual, sense discriminacions, sense prejudicis estúpids que impedeixin les relacions amoroses i sense por de ser qui són.

Finalment, volem agrair i assenyalar la lluita de les dones lesbianes, durant tota la història, pels drets de totes les dones, amb la seva presència en totes les mobilitzacions i reivindicacions, així com amb el seu treball incansable per les llibertats.

26 d’abril de 2020,

Secretaria de la Dona STEI Intersindical i

Organización de Mujeres CI