Interinitats

Bases generals

Curs 2019-20 i posteriors

Cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19

Convocatòries
per formar part de les llistes

Curs 2019-20

Curs 2018-19

Curs 2017-18

Convocatòria ordinària anual

Convocatòries específiques i extraordinàries

Curs 2016-17

Convocatòria ordinària anual

Convocatòries específiques i extraordinàries

Adjudicacions
per triar plaça

Curs 2019-20

Curs 2018-19

Curs 2017-18

Curs 2016-17

Altres tràmits

Canvi de disponibilitat

Tutorització