Presa de possessió i incorporació al centre. Curs 2020-21