Integració del professorat tècnic d'FP al cos de secundària

Publicacions instagram 2

RD 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de porfessors d'Ensenyament Secundari (modifica el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents)

La integració al cos de secundària és un tema recurrent a les meses sectorials. Tot i que la Conselleria encara no ha convocat la mesa sectorial, podria ser que finalment ja tenguem calendari. Malauradament no es podrà publicar fins que es convoqui la Mesa Sectorial:

 • Gener 2023: publicació de la resolució (prèvia convocatòria dela Mesa Sectorial)
 • Febrer 2023: presentació de sol·licituds

Qui s'integra?

Actualment la integració està prevista només per al personal funcionari de carrera. S'integraran al cos secundàira totes aquelles persones, funcionàries de carrera, que presentin dins el termini la titulació universitària.

També la resta de personal funcionari, en pràctiques o interí, a partir dels nomenaments de setembre de 2023.

Quins són els requisits?

Per fer la integració, cal tenir una titulació universitària.

Tothom serà del cos de secundària?

No tothom. Les persones funcionàries de carrera que tenguin una especialitat del nou cos de professors especialistes en sectors singulars, quedaran a aquest cos, no s'integraran a secundària, però sí que s'integraran al grup A1 (amb l'augment de sou que correspon). Són les següents especialitats:

 • Cuina i pastisseria
 • Estètica
 • Fabricació i instal·lació de fusteria i moble
 • Manteniment de vehicles
  Mecanitzat i manteniment de màquines
 • Patronatge i confecció
 • Perruqueria
 • Producció d'arts gràfiques
 • Serveis de restauració
 • Soldadura

Des de quan es comptarà la integració?

Per al personal funcionari de carrera que ho sol·licitin dins el termini, els efectes seran a dia 19 de gener de 2021.

Si el nomenament com a personal funcionari de carrera fou posterior a aquesta data, els efectes seran a parir de la data en que foren nomenats personal funcionari de carrera.

Per a la resta de col·lectius no està prevista cap retroactivitat, segons el Reial Decret. Segueix llegint i t'explicarem què passa amb els personal funcionari en pràctiques i interí.

I si aconseguesc una titulació universitària amb posterioritat?

Tot el persinal funciomari de carrera que pugui acreditar una titulació universitària abans de 19 de gener 2026, també s'integrarà (amb la sol·lictud corresponent), però sense efectes retroactius.

I el temps de funcionari en pràctiques?

Des de l'STEI lluitarem que es consideri la data de nomenament com a personal funcionari en pràctiques per aquesta qüestió. Si és el teu cas i finalment la Conselleria no ho accepta, des de l'STEI presentarem recursos per a totes les persones afiliades, si finalment els nostres serveis jurídics consideren que hi ha cas. Sempre en data 19 de gener de 2021, com a prest.

Si som personal funcionari de carrera però el dia 19 de gener de 2021 era interí. També tendré retroactivitat?

Exactament igual que el temps de funcionari en pràctiques.

Som personal funcionari interí. Em puc integrar?

Si tens una carrera universitària, els nomenaments que es facin a partir de setembre 2023, ja seran al cos de secundària.

Som personal funcionari interí i tenc carrera universitària. Tendré retroactivitat?

No. El RD només preveu la integració per a personal funcionari de carrera. Per descomptat que serà un dels temes principals que seguirem posant damunt la taula a la mesa sectorial quan es convoqui.

Si és el teu cas i finalment la Conselleria no ho accepta, des de l'STEI presentarem recursos per a totes les persones afiliades, si finalment els nostres serveis jurídics consideren que hi ha cas. Sempre en data 19 de gener de 2021, com a prest.

Què es demana per a tota les persones que no es pugui integrar perquè no té el grau universitari?

Es reclama igual feina, igual sou. Una vegada més, si els nostres serveis jurídics hi veuen cas, podriem tirar endavant amb les reclamacions.

En qualsevol cas, l'STEI demana un complement addicional per equiparar els sous a les persones que sí que finalment s'integrin.