Acord marc sobre mesures sociolaborals i de millores educatives

Acord de millora

Acord marc

L'Acord Marc comença a caminar

Les primeres mesures sociolaborals aconseguides el segon trimestre del curs passat per totes les forces sindicals i que ratificàreu la majoria d'afiliats i afiliades de l'STEI Intersindical ja són una realitat.

Baixes remunerades
S'acaba amb la penalització de les baixes, sigui quin sigui el motiu o la durada.

Reduccions voluntàries
A més de les reduccions per majors de 55 anys i per conciliació, per primera vegada tendrem reduccions de jornada sense haver d'al·legar-ne cap motiu. Estaran subjectes a si se'n pot cobrir la substitució i tendran una durada de tot un curs escolar.

Reduccions per malaltia
Sempre ens heu dit que una situació delicada es podria compatibilitzar amb una mitja jornada. Aquesta reducció permet exactament això.

Llicències per estudis
Tornarem tenir llicències per estudies remunerades o no remunerades. Queda negociar-ne la quantitat, quines seran remunerades i quines no, la durada...

Carrera professional

Primer tram de la carrera professional

A la nòmina de setembre, totes les persones que compleixin els requisits, ja veuran el pagament del primer tram de la carrera professional.

Aplicació:

Funcionaris docents de carrera, en pràctiques, interins.

Requisit:

 • Estar en servei actiu en la data de publicació de la convocatòria (16 de setembre de 2023)
 • Tenir reconegut el primer sexenni en l'esmentada data

Reconeixement d'ofici:

A totes les persones que compleixen els requisits, se'ls reconeix d'ofici aquest primer tram de la part consolidable. No s'ha de fer cap tràmit.

Quantia:

600€ (bruts) anuals

Renúncia:

Totes les persones que no vulguin que se'ls reconegui aquest primer tram, han de renunciar-hi expressament, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat.

Termini de renúncia de l'1 al 31 d'octubre de 2023.

Això no acaba aquí

Hi ha altres mesures que s'han de desenvolupar en breu o els cursos següents. Entre d'altres:

 • Compatibilitat entre el complement de tutoria i de cap de departament
 • Cobrament de totes les coordinacions dels centres
 • Millora de les condicions de les tutories
 • Estudi de les condicions climàtiques dels centres
 • Reducció de ràtios
 • Pla d'infraestructures
 • Solucions als problemes d'habitatge, especialment per a Eivissa i Formentera
 • Reducció de 3 hores lectives reals per a tot el personal docent major de 55 anys
 • Permisos de maternitat i paternitat de mitja jornada
 • Permisos retribuïts i no retribuïts per a tot el personal docent
 • Creació d'un servei específic de normalització lingüística en l'àmbit educatiu

SEGUIM LLUITANT