L'STEI denuncia que la conselleria carrega encara més el professorat amb les proves IAQSE

Proves IAQSE

Aquests dies s’han fet aquestes proves, que suposen una gran càrrega de feina a tot el personal docent implicat

La Resolució sobre les proves IAQSE, tot i afectar les condicions laborals, no s’ha negociat a la Mesa sectorial

Un docent pot arribar a corregir més de 150 proves i després introduir les dades, ítem per ítem, i fer el buidatge a l’aplicació informàtica, cosa que pot suposar introduir fins a 5.000 ítems.

L’STEI Intersindical manifesta que no hi ha temps material perquè els docents les puguin aplicar, corregir i donar entrada a totes les dades. És especialment important que es fan a final de curs, amb tota la resta de tasques que s'acumulen.

No només no es redueix la càrrega burocràtica que pateix el col·lectiu docent, sinó que s'incrementa la feina que recau damunt les esquenes del professorat.

L’estudi sobre la burocràcia elaborat per l’STEI fa palès l’excés de tasques burocràtiques que resten temps per a la preparació d’activitats i altres qüestions pedagògiques i saturen el col·lectiu.

No menys important és que les proves són obsoletes i no s’ajusten ni al contingut ni a l’enfocament metodològic dels processos d’ensenyament dels centres educatius. Els resultats no són representatius de la realitat de cada centre.

L'STEI Intersindical reclama que s'activin d'una manera efectiva les meses per reduir la burocràcia dins l'ensenyament, tal com recull l’Acord de millores i exigeix que totes les resolucions que afecten les condicions laborals passin per la Mesa sectorial.

Menys burocràcia implica més i millor docència, i millors condicions per als treballadors i treballadores de l'educació.

Informe sobre la burocràcia