Mobilitat i sostenibilitat

Comunicat Àrea de Medi Ambient Intersindical

L’STEI RECLAMA SOLUCIONS BIOCLIMÀTIQUES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PER FER FRONT A LES ELEVADES TEMPERATURES

Davant les temperatures extremes que estam patint, i que seran més recurrents en el futur immediat a causa de l’escalfament global, la necessitat de climatització dels centres escolars s’ha convertit en una necessitat que ja no es pot ajornar.

La resposta a aquesta necessitat és una obligació i té el seu reflex normatiu en el Reial Decret 486/2007, en què s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En el cas dels centres educatius, aquesta situació és més greu ja que l’alumnat és molt més sensible a les temperatures elevades.

Des de l’àrea de medi ambient de l’STEI Intersindical i de la Confederació d’STEs denunciam aquests gravíssims incompliments en matèria de salut laboral i la deixadesa absoluta per part de les Administracions a l’hora d’arbitrar mesures que haurien evitat arribar a situacions com les que hem viscut aquests darrers dies.

L’STEI planteja un conjunt de mesures que donin resposta a aquesta necessitat immediata i que, a més, contribueixin a abordar el problema des d’un enfocament bioclimàtic que connecti directament amb els compromisos de sostenibilitat i acció contra el canvi climàtic. Entre d’altres, proposa les següents:

  • Solucions concretes a les necessitats de cada centre, ja que no hi ha una solució única: ventiladors, flexibilització horària i d’espais i, en alguns casos, aire condicionat.
  • Introducció de criteris bioclimàtics en els centres ja construïts, en els que s’han de construir, renovar o ampliar com: orientació adequada, aïllament tèrmic, plaques fotovoltaiques, eliminació del ciment dels patis i substitució d’aquest per elements vegetals, potenciació dels horts urbans, ús de cobertes i murs verds.
  • Impuls de l’educació pel clima, que inclou mesures com la revisió dels continguts curriculars des d’un enfocament ecològic, la potenciació i difusió de les experiències educatives contra el canvi climàtic i la implantació de sistemes de mobilitat sostenible (camins escolars, ús de la bicicleta i el patinet per als desplaçaments...)

Per a poder dur endavant totes aquestes mesures, l’STEI Intersindical reclama la participació de la comunitat educativa i fa una crida a les Administracions perquè elaborin la normativa específica que doni una solució efectiva als efectes negatius de les elevades temperatures en el sistema educatiu.

Palma, 19 de juny de 2017

      

Feliç dia Mundial del Medi Ambient: "pel dret a la salut a un mediambient segur"

Llegeix el comunicat de la secció de Medi Ambient de la Confederació Intersindical amb motiu del 5 de juny, dia Mundial del Medi Ambient. Clamam contra l'ús d'amiant i glisofat, perjudicials per a la salut de treballadors i treballadores, usuaris, usuàries i alumnat.

 

 

Cuidem la Terra que tenim. És de recursos limitats. Potenciem la sostenibilitat, diguem adéu a l'usar i tirar. Allargascència. És necessari replantejar la situació a la que estam abocats. A les Illes Balears hi ha molta feina per fer,agravada per un turisme insostenible.

ramonmondejar

Fotografia: Ramon Mondéjar

Serra de Tramuntana.Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Uneix-te a la iniciativa ciutadana europea contra el glisofat

S'ha creat una iniciativa ciutadana europea que té com a objectiu prohibir els herbicides basats en el glifosat, substància química relacionada amb el càncer en humans i amb
la degradació dels ecosistemes. Es pretén garantir que l'avaluació científica dels pesticides sotmesos a aprovació reglamentària a la UE es basi exclusivament en estudis
publicats i encarregats per les autoritats públiques competents, i no per la indústria dels pesticides. A més, es demana l'establiment d' objectius de reducció de l'ocupació
de pesticides de carater vinculant a tota la UE, amb vista a un futur lliure de pesticides.

Firma la iniciativa

22 de març: Dia Mundia de l'Aigua

Pel dret humà a l'aigua i al sanejament per la gestió pública de l'aigua.

L'aigua és essencial per a la vida. La comunitat científica alerta, des de fa anys, de la deterioració de les aigües superficials i subterrànies i de la pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes dependents de l'aigua dolça. entre els usos que fem de l'aigua i dels ecosistemes aquàtics, el més fonamental i directe és el de disposar d'aigua de bona qualitat i a bastament per cobrir les nostres necessitats bàsiques com a éssers humans. el fet que l'aigua dolça al planeta sigui limitada i renovada a través del cicle hidrològic, exigeix el sanejament de les aigües després de l'ús per mantenir els ecosistemes dels com depenem en bon estat i protegir la salut humana.

Restaurar i protegir els rius, barrancs, llacs, zones humides i aqüífers és fonamental per frenar la pèrdua de biodiversitat, així com per garantir un subministrament adequat i sostenible a llarg termini d'aigua per beure i dur a terme les activitats humanes. uns ecosistemes aquàtics en bon estat ens faran menys vulnerables davant els efectes previstos del canvi climàtic.

Al juliol de 2010 l'assemblea general de les nacions unides va declarar l’accés a l'aigua potable i al sanejament com “un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans” i va emplaçar a tots els estats a garantir-ho.

Les polítiques de precarització de les condicions laborals, de retallades de les administracions en serveis públics essencials, així com la privatització parcial o total de la seva gestió ha donat lloc a un increment de la vulnerabilitat de la població davant la pobresa, arribant a la impossibilitat de moltes persones de pagar pels serveis d’accés a l'aigua potable i el sanejament i, en molts casos, els corts de subministrament d'aquests serveis.

Davant aquesta situació, al llarg de l'última dècada ha crescut un moviment ciutadà de reivindicació del dret humà a l'aigua i la gestió pública del cicle urbà de l'aigua a escala europea.

Exigim que es legisli i garanteixin el dret humà a l'aigua, fora de la lògica mercantilista; recolzem els moviments ciutadans que han sorgit als països, ciutats i pobles en defensa de la gestió pública dels serveis de subministrament i sanejament d'aigua potable i la recuperació de la seva gestió pública.

Exigim la necessitat d'una regulació adequada dels serveis del cicle de l'aigua per propiciar la seva gestió pública, eficaç, eficient, justa, transparent i participativa.

 

STEI Intersindical

ONGD Ensenyants Solidaris

 

agua

L’STEI Intersindical aposta per les energies renovables

L’STEI INTERSINDICAL ha procedit al canvi dels contractes de subministrament d’electricitat de les seves seus amb companyies subministradores d’energia verda.
S’ha escollit com a subministradora SOM ENERGIA, una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre que comercialitza i produeix d’energia d’origen renovable.
La producció d’energia es fa en instal·lacions de generació a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis. També es compra energia verda, certificada en origen (CNMC).
Amb aquesta acció l’STEI INTERSINDICAL compleix els acords del seu darrer Congrés en el sentit d’actuar en favor del medi ambient i la sostenibilitat.