L’STEI Intersindical celebra que el tribunal suprem avali la immersió lingüística. La sentència del tribunal suprem deixa sense arguments el ministre Wert per canviar el model lingüístic escolar de les escoles que tenen llengua pròpia.

El Suprem va ratificar ahir l’aval que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar a la immersió lingüística a Catalunya. El suprem deixa clar que les sentències sobre el català a l’escola no obliguen la Generalitat a canviar el model lingüístic a tot el sistema educatiu sinó a actuar només en el cas de les famílies demandants.

Algunes de les sentències que van en contra de la immersió lingüística són presentades com arguments a les noves normatives que vol posar en marxa el Govern de les Illes Balears i s’agafen en aquestes sentències per argumentar que el castellà ha de ser llengua d’ensenyament i ha de tenir més presència a l’escola com a llengua vehicular. D’aquesta manera no es pot garantir que l’alumnat surti amb un coneixement adequat, oral i escrit, de les dues llengües oficials. Només acabarien l’escolarització obligatòria sabent el castellà.

Consideram que aquesta és una sentència justa perquè permet que tots els infants i joves, en la seva escolarització obligatòria, coneguin les dues llengües oficials, garanteix la cohesió social i no impedeix que l’escola sigui un dels pilars fonamentals per garantir el dret a l’educació de qualitat, amb un model educatiu propi que ajuda a la normalització de la llengua i la cultura i a la restitució dels drets fonamentals, la llibertat i la democràcia.

Volem tv