Reunió Enllançats Elx oct2016

La xarxa d'entitats d'Enllaçats per la Llengua, formada per col·lectius de tota l’àrea lingüística catalana, reunida en sessió plenària l’1 d’octubre de 2016, a la Calaforra d’Elx, amb l’objectiu de lluitar “Per la plena garantia dels nostres drets lingüístics” i per analitzar la situació específica de la llengua al País Valencià i especialment a les comarques del Sud, aprova la següent  Resolució:

Fa més d’un any que la societat valenciana va votar i va decidir fer fora de la Generalitat Valenciana el govern del PP i les seues nefastes polítiques en tots els àmbits, però, especialment, en l’àmbit lingüístic.

Per això, ara, passats quinze mesos des de la constitució del nou Govern Valencià, des d’Enllaçats per la Llengua creiem que cal fer un canvi substancial per tal d’assolir la igualtat lingüística de tots els valencians: els valencianoparlants han de gaudir dels mateixos drets i la mateixa normalitat en l’ús que ara només tenen els castellanoparlants.

Per a aconseguir aquesta igualtat lingüística, és necessari dotar-nos d’un nou marc jurídic, perquè la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, després d’un terç de segle, ja ha demostrat la seua escassa eficàcia: és obsoleta, no ha donat els resultats que es proposava i es troba molt lluny de garantir els mateixos drets lingüístics per a tota la ciutadania. En tots aquests anys, s’han canviat normes bàsiques com l’Estatut d’autonomia, la llei de la funció pública o diverses normes educatives, però no la llei que ha de contribuir a la igualtat lingüística dels valencians i les valencianes.

Per a assolir aquesta igualtat lingüística cal també fer una aposta decidida en l’ensenyament i establir, de manera generalitzada, que la llengua vehicular hi ha de ser el valencià, així com també derogar qualsevol tipus d’exempció al seu estudi que no siga aplicat igualment al castellà. Mentrestant demanem al Consell la regulació urgent de les exempcions i la dignificació laboral del professorat de valencià de les zones de predomini lingüístic castellà establides en la LUEV, especialment en el Baix Segura.

Entenem que tot sistema educatiu trilingüe ha d’anar encaminat a garantir l’aprenentatge de la llengua pròpia del territori per a tot l’alumnat, ha d’assegurar el coneixement de l’altra llengua oficial i l’aprenentatge funcional d’una llengua estrangera.  Respecte del decret de plurilingüisme  demanem la supressió dels dos nivells bàsics, mantindre l'intermedi 1 de forma provisional en alguns centres, l'aplicació d'un calendari més àgil, que en el curs 2017 - 2018 situe els actuals programes plurilingües d'ensenyament en castellà -PPEC- en el nivell Intermedi 2, tant en l'educació pública com en la concertada i la necessitat que la Conselleria d'Educació planifique la posada en marxa dels diversos programes per assegurar que el valencià siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià que avance envers la cohesió social i territorial del nostre país i evitar la segregació intercentres que no ha aconseguit la LOMCE.

Per altra part, és urgent posar en marxa la ràdio i la televisió valencianes, recuperar les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i sumar-hi les d’IB3. Aplaudim els acords de reciprocitat aparaulats pels governs valencià i català, si bé no s’entén per què no és immediata la recepció dels canals de la CCMA o d’IB3, ja que tècnicament no hi ha cap problema.

Per tot això, reclamem al Govern Valencià que aquesta legislatura siga la de l’aprovació d’una Llei d’Igualtat Lingüística que pose les bases i els mitjans perquè tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià tinguen els mateixos drets lingüístics i puguen viure en la llengua pròpia amb la normalitat de què ara només gaudeixen els qui usen el castellà, amb unes disposicions normatives clares que garantesquen els drets i els deures correlatius, amb els instruments necessaris per a fer-los efectius, i amb uns objectius de normalitat ben definits, tant en la seua concreció com en els terminis de consecució. Aquest desig d’equitat lingüística també s’ha de traslladar a la resta dels territoris de parla catalana. Ras i curt: una llei transformadora amb un pla d'acció verificable i no una
declaració formal de bones intencions.

Finalmment, instem el govern aragonés i a tots els grups parlamentaris dels Corts d’Aragó a una oficialitat plena i efectiva del català a la Franja, que es garantesca el català a l’ensenyament i a la funció pública i que afavorisca i done suport a les iniciatives de les entitats de la Franja.

 


Elx, 1 d’octubre de 2016

 

Volem tv