Dia 5 d'octubre va tenir lloc aquesta formació a càrrec de Metges del Món, dirigida a professionals de l’àmbit educatiu de l’illa de Mallorca en relació amb la realitat de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats per millorar l’atenció, prevenció i intervenció amb les nines, dones i famílies que es troben en risc de sofrir la Mutilació Genital Femenina o supervivents d’aquesta, a més de matrimonis forçats i/o concertats.

Metges del Món entén la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis forçats com de les violències de gènere més greus que es practiquen actualment en algunes cultures d’arreu del món, de les quals poca gent en parla. Aquestes pràctiques es duen a terme a causa del sistema patriarcal de les diverses societats, a més de ser societats gerontològiques. Comanen els majors de la comunitat.

És una pràctica que es realitza a uns 30 països del món, com per exemple a Egipte, Somàlia, Mali, la Índia, etc.

Pel que fa als Matrimonis Forçats, consisteixen en cerimònies matrimonials en el que una de les parts no hi esta d’acord, o es du a terme en contra de la seva voluntat. Majoritàriament, aquests consisteixen en vendre a les nenes, per part del pare, a un home major que elles, a canvi de doblers, animals o camp.

La formació va ser impartida per professionals expertes en l’atenció a dones supervivents de la mutilació genital femenina de Metges del Món Illes Balears:

  • Carla Vilarasau, Psicòloga, Tècnica de MGF de Metges del Món.

  • Caterina Sbert Pizá, Treballadora social, voluntària i vocal de MGF de Metges del Món.

  • Marian Tounkara, presidenta de l'Associació de dones de Mali de les illes Balears.

 

Jornada MGF