El 23 de setembre és el dia Internacional contra l'explotació sexual, la tracta i el tràfic de dones, nines i nins.

D'acord amb la definició de tràfic d'éssers humans elaborat amb motiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional al desembre de l'any 2000, més conegut com el Protocol de Palerm la tracta és:

"Reclutament, transport, embarcament o recepció de persones, mitjançant l'amenaça, l’ús de la força, la coacció, el frau, l’engany, l’abús de poder o de situacions de vulnerabilitat, o mediant pagament o benefici econòmic en l'obtenció del consentiment d'una persona perquè cedeixi el control sobre una altra amb el propòsit de la seva explotació. L'explotació inclou, com a mínim, la derivada de la prostitució i d'altres formes d'explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars, servitud i extracció d'òrgans"

La tracta amb finalitats d'explotació sexual és un acte menyspreable, a més d'una forma d'esclavitud, perquè obliga les persones en aquesta situació a treure beneficis per a uns altres, fa que es consideri els éssers humans com a mercaderia que es pot comprar i vendre. Les dades demostren que majoritàriament els qui sofreixen aquest tipus d'esclavitud són dones i nines. Segons l'Informe Mundial sobre el Tràfic de Persones 2020, publicat per l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), un 50% de les víctimes de tràfic de persones al món són sotmeses a explotació sexual. El 65% de les víctimes del tràfic en el món són dones i nines.

23 setembre Tracta Bo

Aquest fet és preocupant i la globalització en la qual ens veim immersos fa que tengui unes dimensions alarmants perquè genera grans beneficis. De fet, és un dels tres negocis il·lícits que més beneficis genera junt al de tràfic de drogues i d'armes. D'altra banda, és també conegut que en situacions de crisis les persones més vulnerables són les que mes fàcil poden caure en aquesta mena de tràfic de persones, aquí està l'exemple de moltes dones i menors, que fugint de la guerra d'Ucraïna acaben caient en les urpes d'aquestes màfies que es dediquen al segrest de persones en situació de vulnerabilitat.

Des de l'STEI Intersindical i l'Organització de Dones de la CI continuarem denunciant aquests fets, és necessari que la ciutadania sàpiga que el tràfic de dones per a l'explotació sexual és un delicte greu i que no han de col·laborar o mirar cap a un altre costat davant aquesta mena d'accions. Darrere de cada dona en situació d'explotació sexual hi ha màfies que s'estan lucrant. No siguem còmplices.

Qualsevol tipus d'explotació sexual atempta contra els drets fonamentals de les persones, com ara el dret a la llibertat, a la integritat física, a la llibertat sexual, a la salut i sobretot a la dignitat humana.

S’ha d’exigir als governs, tant de l'estat Español com de la resta del món, així com a les institucions internacionals (ONU, La Unió Europea, OIT, etc) que prenguin les mesures necessàries per a l'eradicació d'aquests actes tan violents i que van en contra dels drets humans més elementals.