Secretaria de la dona

75 aniversari de la conquesta del vot femení

Dia 1 d’octubre de 2006 es va celebrar el 75aniversari de l’aprovació del dret de vot femení a l’Estat espanyol.

Aquest dia de l’any 1931, després d’un llarg debat i gràcies a la tenacitat de la diputada CLARA CAMPOAMOR, les Corts Constituents de la República, aprovaren, per 161 vots a favor i 121 en contra, el dret de les dones al sufragi actiu i passiu, és a dir, a votar i a ésser votades. A partir d’aquest moment, els drets polítics de les espanyoles començaren a obrir-se camí pel que fa a la igualtat de condicions amb els dels homes.

Des de l’STEI-i, volem recordar la importància d’aquest aconteixement i
expressar el nostre reconeixement a la lluita solitària que va dur a terme la diputada Campoamor.

Us animam a promoure actes commemoratius i a participar en les celebracions que tenguin lloc a la nostra Comunitat.