EBAP: convocatòria segon semestre 2023

Al BOIB del 20 de maig s'ha publicat la convocatòria d’activitats per al segon semestre de 2023.

El termini d’inscripció és del 22 de maig al 5 de juny, ambdós inclosos.

Recorda que es permet la inscripció a un màxim de quatre activitats per cada pla (general i sectorial), sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

Et pots inscriure a través del portal del personal. Es necessari per a l’inscripció estar en actiu.

Novetats sobre promoció interna, concurs i concurs oposició del pla d’estabilització

La Direcció General de Funció Pública ens ha informat a Mesa Sectorial de les previsions de dates que hi ha a hores d’ara:

 • Promoció Interna: exàmens, primera quinzena d'octubre.
 • Concurs del pla d'estabilització:
  • Administració general: presa de possessió, el mes de juny.
  • Adminitració especial (cossos facultatius): presa de possessió, el mes de juliol.
 • Concurs oposició del pla d'estabilització:
  • Administració general: exàmens, entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre, aproximadament.
   S’organitzarà per cossos (o sigui, no tots els cossos alhora). Començaran pels cossos superiors. Es faran de manera simultània —com a mínim— les proves de la CAIB, el Consell de Mallorca, els ajuntaments que han delegat l’organització en el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma i Calvià (a la Universitat de les Illes Balears). També els ajuntaments de Marratxí i Llucmajor ho faran en aquestes dates, als seus locals propis.
  • Administtració especial (cossos facultatius): exàmens, febrer del 2024

Ampliació termini carrera professional

Aquest termini s’ha ampliat en 10 dies hàbils més (vegeu la Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 25 d’abril de 2023, BOIB núm. 54, de 27 d’abril). Per tant, el termini finalitza dia 18 de maig de 2023

També es modifica la redacció del segon paràgraf del punt 3 de la convocatòria, si no s'assenyala la data de compliments dels requisits o aquesta és incorrecta el comitè de valoració enquadrarà on correspongui.

Rectifiquen un error detectat en la convocatòria respecte a les persones que sol·liciten un nou enquadrament de conformitat a l'apartat quatre de la disposició addicional primera de l'Acord.

Afegeixen un paràgraf al punt 3 de l'annex 1 de la convocatòria, que reconeix com a data d'efectes administratius a aquelles persones que se'ls hagi homologat un nivell de carrera d'altres administracions, la data establerta a la resolució d'homologació corresponent

Pàgina 3 de 30