Previsió nou calendari oposicions oferta pública 2018

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es deixa sense efecte el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

La previsió dels nous calendaris de realització dels exercicis de les proves selectives es publicarà el mes d’octubre de 2021.

Entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, serà el moment en el qual es realitzarà el primer exercici del cos de gestió, i la resta es realitzarà d’acord amb el calendari que es publicarà, sempre i quan la situació sanitària provocada pe la COVID-19, ho permeti.

Modificació de les mesures organitzatives i de prestació de serveis públics CAIB (grups bimbolles)

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball:

Llegeix més...

Novetats grups bimbolles

Avui s’ha reunit la Comissió de Seguiment relativa a la reducció de la presencialitat en els centres de treball (grups bimbolles). L’Administració ha aportat, d’inici, una proposta que suposava la reincorporació immediata i obligatòria de:

  • Caps de departament.
  • Caps de servei.
  • Caps de secció
  • Secretaries personals
  • Personal de registre
  • I tot el personal que disposi d’un despatx unipersonal.

L’STEI Intersindical s’ha oposat a aquesta proposta de l’Administració argumentant que si la situació sociosanitària ha millorat és precisament gràcies a les restriccions vigents a dia d’avui. Per tant, trobàvem que s’havia de mantenir el sistema vigent de grups bombolles.

Finalment, l’Administració ha reconsiderat la seva proposta inicial i, incorporant les diferents aportacions de la part social, ha redefinit la proposta inicial en els termes següents:

  • A partir del dilluns 8 de març es produirà la reincorporació presencial, progressiva i sempre en funció de les necessitats de cada unitat orgànica dels treballadors següents:
  • Caps de departament
  • Caps de servei
  • Secretaries personals, sempre i quan no sigui possible establir torns de feina.

En definitiva hem aconseguit passar d’una obligatorietat que implicava la reincorporació massiva de centenars de treballadors a una reincorporació, exclusivament, dels efectius necessaris.

Finalment, a proposta de l’STEI Intersindical, s’ha acordat que si la taxa d’incidència acumulada de casos COVID-19 a set dies supera els 50 casos per 100.000 habitants, aquesta reincorporació d’efectius decauria i tornaríem a la situació actual.

Projecte de decret de teletreball per al personal de serveis generals

Al BOIB d’avui, 18de febrer, s’ha publicat la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El termini d’informació pública és de quinze dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució al BOIB.

Si voleu fer-nos arribar propostes o consideracions que trobeu adients a l’hora de negociar el decret a la Mesa Sectorial ho podeu fer amb un missatge electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pàgina 10 de 25