Decret de teletreball

A la continuació de la Mesa Sectorial de Servei Generals s’ha tractat l’Avantprojecte de decret de teletreball. Les esmenes principals presentades per l’STEI Intersindical i acceptades per l’Administració són, entre altres, les següents:

  • S’elimina el mínim del 50% dels llocs de feina de cada servei que poden ser desenvolupats mitjançant teletreball.
  • Cada servei haurà de comptar amb una presència diària mínima obligatòria del trenta-tres per cent dels seus efectius durant tot el temps d’obligada presència.
  • Finalment els llocs de treball d’oficines de registre seran susceptibles de ser exercit mitjançant teletreball.
  • Sempre que les necessitats del servei ho permetin i sempre que tinguin un superior jeràrquic els caps de servei tindran dret a demanar teletreball.

De la negociació a la Mesa Sectorial ha sorgit el tercer esborrany de decret de teletreball, el qual continua la seva tramitació, per la qual cosa es poden produir canvis.

Finalment l’STEI Intersindical ha optat per l’abstenció. El motiu principal és que des del començament de la negociació hem reclamat que paral·lelament s’hauria d’haver negociat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball que indiqués els llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball.

Tot i això, reconeixem la voluntat negociadora de la directora general de Funció Pública que ha possibilitat aquest tercer esborrany de decret amb la inclusió de bona part de les aportacions de la part social.

El Govern espanyol s'ha de comprometre a millorar el RDL d'interinitats

rdp petit
La ministra de Funció Pública, María Jesús Montero, va anunciar davant el Ple del Congrés dels Diputats que va convalidar el Reial decret llei 14/2021, de mesures per a la reducció de la interinitat en les Administracions Públiques, canvis importants.

Les negociacions entre el Govern i els grups parlamentaris han comportat un acord pel qual el Govern ha assumit el compromís que el RDL serà tramitat com a projecte de llei, i s’hi podran introduir canvis com que les proves del concurs oposició puguin ser no eliminatòries, segons determinin les comunitats autònomes i les entitats locals.

A més, qui dugui deu anys o més en un mateix lloc de l’Administració que no hagi sortit a oferta pública, podrà accedir a la condició de fix –per l’aplicació dels articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP– a través d’un concurs de mèrits.

Llegeix més...

Presentada la campanya per la consolidació del personal interí en abús de temporalitat

Divendres 18 de juny hi ha convocada una vaga estatal per a la consolidació del personal interí en abús de temporalitat.

L'STEI Intersindical denuncia la realitat d'entre 10.000 i 15.000 persones que fan feina a les diferents administracions i al sector públic instrumental de les Illes Balears i que es troben en abús de temporalitat. Les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les directives comunitàries obliguen l'estat espanyol a posar punt a aquesta situació.

L'opció del sindicat per consolidar aquest personal (en abús de temporalitat segons reconeix la justícia) és optar per aplicar les articles 61.6 i 61.7 de l'EBEP, que permeten convocar procediments selectius pel sistema de concurs, amb una valoració preferent de l'experiència al lloc de feina.

Per a més informació, clicau aquí.

Retribucions 2,9%

L'STEI Intersindical ha registrat un escrit a tots els grups parlamentaris democràtics de les Illes Balears per a posar-los al dia de la nul·la negociació a la Mesa d’Empleats Públics sobre el 2,9 % d’increment retributiu marcat per l’estat, i instar-los a estudiar i considerar aquesta situació i a prendre les decisions oportunes que considerin per a revertir aquesta situació injusta i que no té precedents. Els serveis jurídics del sindicat estan estudiant un possible recurs contenciós contra els acords presos pel Consell de Govern que no apliquen aquests increments a les retribucions complementàries.

Presentada la campanya per la consolidació del personal empleat públic en abús de termporalitat

rdp petit

A vuit dies de la vaga convocada per al 18 de juny, l'STEI Intersindical ha explicat als mitjans de comunicació la campanya per la consolidació del personal interí en abús de termporalitat.

En la roda de premsa hi han participat Mateu Moyà, d'Administració Autonòmica, Catalina Salom, de Sanitat, Miquel Gelabert, secretari general, Maria Antònia Ramis, d'Administració Local, i Lluís Segura, d'Ensenyament Públic. 

L'STEI Intersindical ha explicat la realitat d'entre 10.000 i 15.000 persones que fan feina a les diferents administracions i al sector públic instrumental de les Illes Balears i que es troben en abús de temporalitat. Ha relatat com les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les directives comunitàries obliguen l'estat espanyol a posar punt a aquesta situació.

Llegeix més...
Pàgina 7 de 25