Normalització lingüística

Les competències lingüístiques en català i en castellà són pràcticament idèntiques

L’informe de l’IAQSE fixa que les competències lingüístiques en català i en castellà de l’alumnat de quart de primària són pràcticament idèntiques

Un dels arguments que el Partit Popular utilitza amb més freqüència a l’hora de defensar la necessitat de posar en marxa la lliure elecció de llengua i l’increment d’hores lectives en castellà és que els alumnes de les Illes no saben prou llengua espanyola, i no tenen assumides les competències bàsiques en comunicació lingüística en aquest idioma, en acabar la seva etapa educativa obligatòria.

 

Llegeix més...

Volem tv